EUROPA Tiotusentals nederländska bönder deltar i protester mot regeringens beslut att införa nya lagar mot föroreningar. Lagen gör att ett stort antal bönder inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet, mitt under pågående livsmedelskris.

Den nederländska regeringen har beslutat att vissa föroreningar ska minska med 50 procent till 2030. Detta gäller framförallt kväveoxider och ammoniak, som produceras av boskapskreaturs urin och avföring.

”Det ärliga meddelandet är att inte alla bönder kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och de som kan göra det måste troligen bedriva jordbruket på ett annat sätt”, skriver den nederländska regeringen i ett pressmeddelande.

Enligt den nederländska regeringen är föroreningar från boskap ett särskilt stort problem i Nederländerna, där bönder ofta har ett stort antal kreatur på små områden. Man har tidigare försökt förmå bönder att ge djuren foder med mindre protein för att minska utsläppen, men det har inte hjälp.

Tiotusentals bönder i landet har därför samlats med sina traktorer på olika platser för att protestera. Bönder har också blockerat motorvägar med stora traktorkaravaner och dumpat höbalar på vägar, som man i vissa fall även tänt eld på.

På vissa håll har man samlats utanför stadshus och andra regeringsbyggnader där man tänt stora eldar. Nyligen samlades även hundratals bönder utanför det nederländska parlamentet i Haag. Med sig hade man två kor som man hotade att slakta framför byggnaden, rapporterar Bloomberg.

Nederländernas premiärminister Mark Rutte har fördömt protesterna, som han menar är farliga.

— Det är inte acceptabelt i det här landet att tillåta farliga situationer eller att trafikanter skräms, säger han i ett uttalande.