LIVSMEDEL Livsmedelskrisen tilltar med ökande priser och brist på varor. Karl Folkesson reflekterar över sina konsumtionsvanor.

Vi står inför ännu en kris, en livsmedelskris. Inhemska bönder och lantbrukare har länge haft det svårt att få verksamheten att gå ihop och det har bara blivit värre på grund av kriget i Ukraina.

Priserna på livsmedel stiger och förutspås fortsätta öka. Bönderna varnar för en ”allvarlig livsmedelsbrist”. I allra värsta fall kan det leda till svält i Norden.

Allt det här har fått mig att tänka mer än vanligt på mina egna konsumtionsvanor kring livsmedel. Hur ska man egentligen tänka under sådana här förhållanden? Dels ur ett självförsörjningssyfte, men också ur en ekologisk synvinkel.

Jag brukar generellt tänka på tre kriterier när jag väljer matvaror i butikerna, även innan det rådde en livsmedelskris: Är det lokalproducerat? Är det ekologiskt? Är varan i säsong?

Ordningen på de här kriterierna kan skifta lite grann beroende på hur stora prisskillnader det blir mellan varor, vilket företag det är som säljer varan, och andra möjliga faktorer. Men oftast följer jag den här ordningen.

Lokalt

Anledningen till att jag sätter lokalproduktion som det första kriteriet är att jag exempelvis hellre köper mitt kött från Sverige eller Norge, snarare än importerat sådant från andra sidan världen.

Det bästa är ju givetvis om man kan få sin mat direkt ifrån sin egen, eller grannens trädgård, men i annat fall så lokalt som möjligt. Köp gärna kött, mjölk, ägg, honung eller grönsaker av din lokala bonde. Eller ta en extra titt på förpackningen i butiken så att du ser varifrån varan kommer.

Jag brukar i första hand köpa svenskt, och i andra hand varor från resten av Norden. Vidare sker det extremt sällan att jag köper utomnordiska livsmedel.

Det är viktigt att stötta lokala bönder, och speciellt i tider som dessa där många riskerar att gå i konkurs. Vill vi vara säkra på att vi ska få mat måste vi se till att bönderna klarar sig. På så vis vet man också vad man får, eftersom kvaliteten på maten är bättre i Sverige och i Norden än vad den är i Brasilien eller Kina. Exempelvis vad det gäller djurskyddslagar och användning av antibiotika.

Ekologiskt

Det finns många anledningar till att välja ekologisk mat. Det används nästan inga naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel, som annars kan skada vår hälsa, insekter, djur och växter i närheten, eller förorena närliggande vattendrag.

Sådant jordbruk bidrar alltså starkt till den biologiska mångfalden, exempelvis ger det bättre förhållanden åt pollinerande insekter som idag hotas av främmande bekämpningsmedel.

Man återanvänder djurens gödsel vid odlingen och fullföljer således det naturliga kretsloppet. Näring återförs till jordbruksmarken. Ekologiska gårdar ställer också högre krav på djurhållning. Kor får exempelvis gå ute längre på grönbete på somrarna och får bättre foder på vintrarna.

Ekologiska odlingar roterar grödorna från år till år, vilket bidrar till att hålla jorden näringsrik. Gårdarna har också krav på att vara mer självförsörjande. Och så vidare, det finns som sagt massvis med skäl.

Ekologiskt är i många fall dyrare än de icke-ekologiska alternativen, men alla de här fördelarna är i alla fall något som jag är beredd att betala några kronor extra för.

Säsongsmässigt

Det här är egentligen den mest simpla punkten och kan likaväl vara en underrubrik till punkten ”lokalt”.

Om vi ska handla lokala livsmedel och stötta lokala producenter, samt upprätthålla en självförsörjningsgrad på över 100 procent, så måste vi handla säsongsmässigt. Det vill säga varor som lokala lantbrukare producerar just nu.

Det betyder dock inte att man bara ska äta kött hela vintern och bara äta grönsaker på sommaren, men att man kan äta mer av det som finns tillgängligt. Passa på att äta färska frukter och grönsaker på sommaren och ät kanske mer inlagda, konserverade, picklade – och så vidare – grönsaker på vintern.

Poängen är att alla inte kan äta exotiska frukter eller nyskördade grönsaker hela vintern om vi inte ska importera en massa livsmedel från andra länder.

Jag tror att man gör både lokala bönder, sin egen hälsa och den nordiska naturen en stor tjänst om man följer det här synsättet. Åtminstone så mycket man kan. Brukar ni läsare tänka på något speciellt när ni väljer matvaror?