LIVSMEDELSKRISEN Flera franska städer har börjat dela ut matkuponger till medel- och låginkomsttagare. Detta då allt fler hushåll kämpar med att ha råd med mat.

Under den pågående inflationen i Europa med kraftigt förhöjda priser på framförallt livsmedel och energi har flera franska städer börjat dela ut matkuponger.

Idén ska först ha kläckts av Frankrikes president Emmanuel Macron, även om något nationellt beslut ännu inte har tagits.

Kupongerna är på 5, 20 respektive 30 euros och totalt har kommuner i landet spenderat 37 miljoner euro på dem.

När Macrons regering tar ett formellt beslut om matkuponger till låg- och medelinkomsttagare över hela landet förväntas uppemot 8 miljoner medborgare kunna få ta del av kupongerna.