KRIGFÖRING På Frankrikes nationaldag utlovade landets president fortsatt krigsstöd till Ukraina i dess konflikt med Ryssland – och fastslog att hans land befinner sig i ”hybridkrig” med ett annorlunda beväpnat land.

I en tre timmar lång intervju på Frankrikes nationaldag den 14 juli tillkännagav president Emmanuel Macron att hans land kommer att fortsätta stödja Ukraina i dess pågående konflikt med Ryssland.

Paris ”strävar”, förklarade han, efter ett slut på striderna, utan att ”våldsspiralen evolverar till ett tredje världskrig” – och man vill inte bli ”direkt involverad i fientligheterna”.

Måste öka vår militärbudget

Frankrike bör, förklarade Macron, med tanke på fientligheterna mellan Moskva och Kiev ”öka sin militärbudget” ty ”slutet av sommaren och hösten kommer att bli mycket hårda”.

De som tror att det högintensiva kriget är över har fel” sa han och betonade de expertomdömen om den kommande utvecklingen av stridigheterna, som föregått hans utfästelser om fortsatt franskt stöd till ukrainska myndigheter och ukrainsk militär – ett stöd som, påpekade han, kommer att levereras såväl i ”direkt form”, som i ”indirekt, det vill säga genom sanktioner”.

Såväl kriget som Frankrikes deltagande i det kommer enligt Macron fortgå i en överskådlig framtid:

Det här kriget kommer att pågå och Frankrike kommer alltid att finnas där för att hjälpa Ukraina och för att bromsa den ryska ekonomin.

Måste klara oss utan gas - befinner oss ju i krig

Macron hävdade att Ryssland för ett ”hybridkrig” mot hela Europa och anklagade Moskva för krigsåtgärden minskning av gastillförseln. Han klargjorde här att han här åsyftade den tio dagars avstängning för årligt underhåll av gasledningen Nord Stream 1, som Rysslands statsägda energijätte Gazprom nyligen vidtog.

Frankrike, och Europa som helhet, måste, fastslog Macron, nu vara beredda att ”leva helt utan rysk gas” och han tillade att han därför kommer att ”be fransmännen att konsumera mindre”.

Den franske presidenten förklarade att hans land de facto befinner sig i krig – ett ”hybridkrig” – med ett land beväpnat med annorlunda vapen.

Energipriserna steg före kriget. Den verkliga förändringen under de senaste dagarna är Rysslands beslut att minska gasleveransen. Vi befinner oss i ett hybridkrig. Ryssland använder energi som ett krigsvapen.