MILITANT GLOBALISM Frankrikes president bryter ett mönster bland Nato-länder när han beskriver ett ”sannolikt scenario” där Frankrike förser Ukraina med flygplanet F-16.

Möjligheten att Frankrike skickar stridsflygplan till Ukraina kan inte uteslutassa president Emmanuel Macron på tisdagen i ett uttalande för BFMTV. Presidenten och förre Rotschildbankiren hade tillfrågats hur han ställer sig till Ukrainas begäran om leverans av stridsflygplan av typ F-16. Macrons uttalande avviker från ett mönster, enligt vilket andra västerländska ledare unisont följer USA:s och Storbritanniens exempel – tillika uppmaningar – och framställer leverans av den här typen av flygplan som något otänkbart. USA:s president Joe Biden besvarade till exempel nyligen frågan om huruvida han skulle överväga att förse Ukraina med F-16-plan, med ett tydligt ”nej”.

Macron är dock uppenbarligen mindre angelägen att underordna sig det påbjudna mönstret att tydligt avslå Ukrainas senaste begäran om vapen. I BFMTV:s nyhetsprogram bedömer den politiske kommentatorn

  • att den franske presidenten själv tycker att Frankrike ska leverera planen .
  • att han tror så kommer att ske.

Ingenting är i princip förbjudet” sa Macron, men tillade att alla vapen som skickas till Ukraina först måste ha efterfrågats av landets regering, och försäkringar måste lämnas om att vapnen ”inte brukas för en eskalering av konflikten” och ”inte riskera träffa rysk mark utan enbart ukrainsk i syfte att stödja motståndsinsatsen”.

Natos dubbelmoral

Macrons uppvisade beredvillighet att förse Ukraina med stridsflygplan står alltså i kontrast till den tillämpade och förespråkade strategin hos Natos övriga medlemmar och allierade, vilka – samtidigt som de översvämmar Ukraina med vapen – vill få det att framstå som att de inte är direkt inblandade i landets konflikt med Ryssland. Leverans av just stridsflygplan ses helt enkelt som en alltför uppenbar form av inblandning.

Bidens svar på frågan om en amerikansk leverans av stridsflygplan till Ukraina kan jämföras med hur en talesman för Storbritanniens premiärminister nyligen avfärdade idén om att hans land skulle förse Ukraina med avancerade stridsflygplan som Typhoon och F-35 till Ukraina som ”meningslös”, eftersom det skulle ta månader att utbilda ukrainska piloter till att flyga dem.

Från ryskt håll har man här påmint om att bara för att båda nationerna för närvarande säger nej, så betyder inte det nödvändigtvis att de alltid kommer att fortsätta att göra det. Pentagon har tidigare avvisat uppmaningar från Ukraina om leverans av stridsvagnen M1 Abrams Main Battle Tank – och därvid påtalat ”det alltför komplicerade i en sådan leverans – komplikationer som nu tycks vara som bortblåsta, då USA nu tillkännagivit leverans av ett antal ex av stridsvagnen.

Proxykrig

Under Ukrainakonfliktens gång har tjänstemän i Ukraina ständigt förlängt vapenönskelistorna till sina krigsherrar i väst – de senaste versionerna omfattande ubåtar, krigsfartyg och långdistansmissiler.

Hur sådana förfrågningar och motpartens bemötande av dem i längden kommer att påverka Rysslands agerande är ännu okänt. Vissa tjänstemän nära Putin ska ha uppgivit att de betraktar Nato som en krigförande part konflikten. Breitbart News tillskriver Ryska säkerhetsrådets sekreterare Nikolai Patrushev följande slutsats:

— Händelserna i Ukraina är inte en sammandrabbning mellan Moskva och Kiev – det här är en militär konfrontation mellan Ryssland och Nato – och då i synnerhet USA och Storbritannien.