INRIKES Bränslepriserna blir allt högre. Nu planerar lantbrukaren Alexander von Bothmer en protest mot utvecklingen.

Den senaste tiden har präglats av allt högre priser på drivmedel. 95-oktanig bensin är nu uppe i nästan 18 kronor per liter, enligt Tanka.se. Priset var för ett år sedan lägre än 14 kronor litern.

Samma utveckling har även skett vad gäller priset på diesel. Nu får man betala över 19 kronor per liter, jämfört med – likt bensinen – under 14 kronor per liter för ett år sedan. Detta beror förutom prisökningen för olja på utökad reduktionsplikt – skyldighet att blanda i biodrivmedel – som trädde i kraft i augusti. Ytterligare en höjning ska genomföras i januari 2022.

Många har upprörts av de högre priserna, särskilt då en mycket stor del av priset utgörs av skatter. En av dessa är lantbrukaren Alexander von Bothmer, som varnar för att det svenska lantbrukets framtid är hotad.

Enligt von Bothmer påverkar bränslepriserna lönsamheten negativt, vilket riskerar leda till att fler lantbrukare lägger ner verksamheten.

— – På kort sikt påverkar det bara oss själva. Lönsamheten blir lägre eller negativ. Men det går inte hur länge som helst. Om du hållit på och gjort förlust två-tre år, då fortsätter du ju inte. Då lägger du ned, säger Alexander von Bothmer till Samnytt.

Att en del av prisökningen beror på högre oljepriser konstaterar lantbrukaren, men menar att det man kan göra någonting åt är just skatterna som Sveriges politiker beslutat om.

Alexander von Bothmer anser heller inte att det går att vara utan fossilbaserat bränsle:

— Jag kan till viss del köpa att soppapriset är högt. Vi ska väl bort från fossila bränslen. Men vi har idag inget alternativ inom lantbruket. Det finns ingen eltraktor. Det finns inte på marknaden att köpa. Det är ingen som tillverkar något sådant, säger lantbrukaren till Samnytt.

På grund av situationen planeras ett slags modernt bondetåg mot Stockholm. Det är enbart lantbrukare som är inbjudna, då von Bothmer menar att deras situation är unik. Exakt när bondetåget ska äga rum är oklart.