ENERGIFÖRSÖRJNING Radikala åtgärder bestående av ett totalförbud mot samtliga fossila bränslen om åtta år är enligt Naturskyddsföreningen det enda som kan rädda vår planet.

Naturskyddsföreningen kräver nu att ett totalförbud mot gas, olja och samtliga övriga fossila bränslen år 2030. Dessutom ska, menar man, alla fossildrivna fordon detta år vara kasserade.

Svenska miljöorganisationer har i ett halvsekel presenterat profetior enligt vilka vår planet förgås om tio år – såvitt vi inte ”agerar nu. Naturskyddsföreningen är denna tradition trogen. I sin senaste årsrapport skriver man:

Vi har knappt tio år på oss att ställa om för att undvika en klimatkatastrof.

Men föreningen har också tröst att erbjuda läsarna. Radikala åtgärder kan nämligen rädda planeten från en annars snar och oundviklig undergång.

Ett gott exempel på sådana, menar styrelsemedlemmarna – vilka idag samtliga äger fossildrivna fordon – är ett totalt förbud mot fossila bränslen.

Miljö-lobbyorganisationen Naturskyddsföreningen har en årlig omsättning på 263 miljoner kronor, av vilka skattebetalarna direkt står för 90 miljoner.

Organisationens ordförande Johanna Sandahls månadslön ligger på 66 000 kronor före skatt.