FÖRBUD EU skulle under fredagen haft en omröstning om ett beslut att förbjuda bensin- och dieselbilar från och med 2035. Efter att flera länder visat missnöje över ett förbud har omröstningen nu istället skjutits upp.

EU:s medlemsländer beslutade på fredagsmorgonen att skjuta upp en omröstning om att ratificera ett EU-omfattande förbud mot försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer från och med 2035, vilket återspeglar ett växande missnöje över en av de centrala åtgärderna för att uppnå klimatneutralitet senast i mitten av århundradet.

Förbudet skulle innebära en gradvis övergång till att alla nya bilar och skåpbilar på hela EU-marknaden skulle minska utsläppen med 100% från och med 2035. Detta förbud skulle innebära en exkludering av samtliga diesel- och bensindrivna personbilar och skåpbilar.

År 2035 valdes som stoppdatum eftersom fordonens genomsnittliga livslängd är 15 år. Förbudet ska göra hela EU:s ekonomi mer ”grön” och koldioxidneutral.

Fredagens omröstning med EU-ambassadörerna skulle bara vara en formalitet efter att blockets två medlagstiftare, EU-rådet och Europaparlamentet, i oktober hade nått en preliminär överenskommelse.

Parlamentet godkände lagen förra månaden med en knapp marginal på 340 parlamentsledamöter för och 279 emot. Lagstiftningen skickades sedan vidare till ambassadörerna för att få grönt ljus.

När fredagens omröstning närmade sig visade dock ett antal medlemsländer sitt missnöje. Tyskland, Italien, Polen och Bulgarien hör till dem som de senaste veckorna uttryckt oro över den långtgående åtgärden, skriver Euronews.

Tyskland, världsledande inom bilindustrin, kämpar för att bilar som drivs med syntetiska bränslen, även kända som e-bränslen, ska undantas från förbudet 2035.

Tysklands transportminister Volker Wissing, som kommer från det liberala, företagsvänliga partiet FDP, sade tidigare i veckan att han hade bett EU-kommissionen om ett nytt förslag om att införa e-bränsleundantaget men att han inte hade fått någon positiv feedback från blockets verkställande organ.

Eftersom utgången för omröstningen framstod som allt osäkrare beslutade Sverige, som för närvarande är ordförande i EU-rådet, att skjuta upp den.

Ambassadörerna kommer att ”återkomma till frågan i god tid”, sade en svensk talesperson på fredagsmorgonen, utan att ange något specifikt datum.