ALMEDALEN. I ett gemensamt pressmeddelande markerar Naturskyddsföreningen mot den biologiska mångfald de annars säger sig värna om.

Trodde du att bättre miljö och skyddad natur var grundförutsättningen för en organisation som Naturskyddsföreningen? I så fall trodde du fel. Mångkultur och ”demokrati” är grundförutsättningar för organisationens verksamhet enligt ett uttalande som riktas mot Nordiska motståndsrörelsen. De som vill skydda naturen men inte eftersträvar ett mångkulturellt samhälle är inte välkomna i organisationen, tycks budskapet lyda.

Det är i ett gemensamt pressmeddelande tillsammans med diverse feministiska, världsförbättrarkristna och kulturmarxistiska organisationer som miljöorganisationen Naturskyddsföreningen väljer att bli politisk aktör genom att försvara invandring och tvångsintegration. Uttalandet är i allmänhet adresserat alla motståndare till massinvandring men i synnerhet riktat mot Nordiska motståndsrörelsen som medverkar på Almedalveckan. Naturskyddsföreningen vill att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas som ett led i ett försvar för ”vår öppna demokrati”.

Av uttalandet framgår att undertecknarna är ”djupt oroade” över Nordiska motståndsrörelsens avsikt att ”presentera sitt partiprogram, att dela ut flygblad och agitera”. Motståndsrörelsens blotta närvaro skulle även leda till ”oro för incidenter och såväl psykiskt som fysiskt våld mot enskilda”. Motståndsrörelsen ska därför inte få bedriva opinion i den ”öppna demokrati” som undertecknarna företräder.

”Vi har beslutat att genomföra våra arrangemang och vårt deltagande under 2017 års Almedalsvecka. Detta är ett unikt och viktigt forum för delande av idéer, kunskap och erfarenheter och för diskussioner om utmaningar för och lösningar på samtidens utmaningar. Det är bra, men också självklart, att NMR inte ingår i det officiella programmet under Almedalsveckan. Vi beklagar att NMR har fått tillstånd att hyra mark och bedriva aktiviteter, men tänker inte låta oss hindras eller begränsas av detta. NMR ska inte ges möjlighet att påverka hur och var det offentliga samtalet förs.”

Pressmeddelandet visar också prov på en stor dos orwelliskt språkbruk, särskilt när Naturskyddsföreningen markerar mot Nordiska motståndsrörelsen i syfte att ”framhäva vikten av mångfald”, vilken Motståndsrörelsen tydligen ”vill inskränka”.

I själva verket utgör den ”mångkultur” som Naturskyddsföreningen förespråkar i sitt uttalande att alla kulturer och folkslag blandas upp med varandra och försvinner, vilket skapar en grå massa av rotlösa individer och mindre variationsrikedom på jorden. Naturskyddsföreningen skulle aldrig säga att det är ”mångfald” att utrota kulturella och rasliga särdrag hos exempelvis en utrotningshotad fågelart.

Nyligen publicerade Naturskyddsföreningens en artikel om ”den hotade vitryggiga hackspetten”. Att bevara denna hackspett är enligt Naturskyddsföreningen detsamma som att värna mångfalden, medan utrotandet av det svenska folket också är mångfald enligt samma förening.

Nordiska motståndsrörelsen har en mer konsekvent och icke-hycklande inställning till biologisk mångfald, vilket framgår av punkt nr. 6 av organisationens politiska program Vår väg.

”Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald. Inga verkligt gröna partier kan ställa sig bakom ”mångkultur” eftersom denna folkmordsideologi utgör raka motsatsen till biologisk mångfald och evolutionär utveckling.

[…] Nordiska motståndsrörelsen ser allvarligt på invasioner av främmande arter som på ett onaturligt sätt etablerat sig i den nordiska naturen eftersom dessa utgör ett hot mot populationerna, ekosystemet och den biologiska mångfalden.”

Det är oklart när Naturskyddsföreningen blev anhängare av den liberala värdegrundsdiktaturen och dess folkmordsagenda. Naturskyddsföreningen drivs av två kvinnor, generalsekreteraren Karin Lexén och ordförande Johanna Sandahl, vilka förmodligen ser en chans att göra personlig karriär genom Naturskyddsföreningens goda rykte.

De vänner av natur och miljö som tidigare understött Naturskyddsföreningens verksamhet, men som nu förklaras som ovälkomna element på grund av att de har ”fel” åsikter, bör gå ur föreningen och istället föra sin kamp för dessa frågor genom Nordiska motståndsrörelsen.

Övriga grupper som undertecknat pressmeddelandet är Afrikagrupperna, Forum Syd, IM, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, MyRight, Olof Palmes Internationella Center, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU), Refugees Welcome Stockholm, RFSU, Riksförbund för sexuell upplysning, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Missionsrådet, Union to Union, Världsnaturfonden WWF, We Effect.

Pressmeddelandet: Organisationer markerar mot NMR i Almedalen – för demokrati och mångfald


  • Publicerad:
    2017-07-04 17:24