BIOLOGI. ”Den 6 juni är det Stora lupinbekämpardagen. Gå till attack mot en blomma som har invaderat naturen, uppmanar Fältbiologerna”. Så skriver Helsingborgs Dagblad på nationaldagen.

Lupiner är en invasiv art som hotar den biologiska mångfalden i Sverige, anser , anser en enig skara svenska naturvårdare och biologer. Foto: Bernt Fransson (CC-BY SA 4.0).

På nationaldagen uppmärksammar Helsingborgs Dagblad (HD) att Sveriges fältbiologer utsett nationaldagen till den ”Stora lupinbekämpardagen”, då alla svenskar bör bekämpa invasiva växtarter som hotar den biologiska mångfalden i landet.

”Lupinerna ser vackra ut, men där de har etablerat sig kan ingenting annat växa. En växt som konkurrerar ut alla andra kallas invasiv och bör bekämpas, anser en enig skara svenska naturvårdare och biologer”, skriver Helsingborgs Dagblad.

Enligt fältbiologerna bör man gräva upp lupinerna när man ser dem, eller slå ner dem med lie och lägga plantorna bland brännbart avfall. Om man väljer att plocka en bukett ska denna också brännas när den vissnat, för att hindra att växten sprider sig ytterligare.

Enligt HD är invasiva arter ”bokstavligen ett växande problem, både i Sverige och andra länder”. Man menar att det vanligaste är ”växter som har importerats från fjärran länder, planterats i trädgårdar och därifrån spritt sig ut i en natur där de saknar naturliga fiender”.

EU har till och med en lista över invasiva växter som är förbjudna att plantera inom unionen eftersom de hotar den inhemska biologiska mångfalden. Men enligt HD finns det i Sverige ännu fler invasiva arter som inte finns med på EU:s lista, men som likväl ställer till med en massa problem.

Huruvida man anser att problemet med invasiva och importerade grupper som ställer till med biologiska problem även går att applicera utanför växtriket framgår dock inte av HD:s artikel.

Källa:
På nationaldagen ska vi bekämpa lupiner – och det finns fler invasiva växter att rycka upp


  • Publicerad:
    2019-06-06 11:00