INRIKES. I Östersund har en särskild utrotningscontainer för invasiva växtarter ställts upp på en återvinningscentral.

På återvinningscentralen i Odenskog i Östersund har en ny container ställts upp. Syftet är att allmänheten i containern ska kasta sopsäckar innehållandes invasiva växtarter som breder ut sig i naturen och konkurrerar ut den inhemska växtligheten.

De växtarter man vill bekämpa är bland andra lupiner, vresros, skunkkalla och parkslide. Dessa får dock inte kastas i naturen, varför man ställt upp den nya containern.

— Vi märker av att det har blivit en stor trend och vi får dagligen frågor om det, säger Joakim Björklund, arbetsledare för återvinningscentralerna i Östersund.

Under våren har flera län beviljats ekonomiskt stöd för att utrota de invasiva arterna. Dessa län är Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Skåne, Södermanland, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.


  • Publicerad:
    2020-07-05 22:15