MÅNGFALD. I ett Facebookinlägg frågar sig Netflix ifall någon ser en likhet mellan en afrikan och den främmande och invasiva lupinblomman, som Naturvårdsverket uppmanar svenskar att bekämpa för att rädda den biologiska mångfalden.

Till vänster: Afrikan som invaderat Europa i serien ”Lupin”. Till höger: Lupiner som invaderat Europa. Skärmbild: Facebook.

Det är streamingjätten Netflix som i ett Facebookinlägg tycks dra paralleller med en afrikan i Europa och lupinväxter, en invasiv växtart från Amerika som spritt sig över hela Europa och hotar den biologiska mångfalden.

Afrikanen på bilden är karaktären Assane Diop, som spelas av afrikanen Omar Sy i den franska tv-serien Lupin som sänds på Netflix. I serien är huvudkaraktären inspirerad av gentlemannatjuven Arsène Lupin från den franske författaren Maurice Leblancs böcker, vilket är anledningen till att man döpt serien till just ”Lupin”.

Faktum är dock att lupinväxterna utgör ett så påtagligt biologiskt hot mot mångfalden i Europa och Norden att Naturvårdsverket uppmanar alla svenskar att hjälpa till att stoppa spridningen genom att slå växterna eller dra upp dem i rötterna. ”Växtmaterialet bör tas bort så att växtplatsen inte blir för näringsrik.”, instruerar Naturvårdsverket de svenskar som vill bidra till att stoppa massinvasionen av växterna. I Östersund har man till och med ställt upp särskilda ”utrotningscontainrar” för bland annat fällda lupiner så att dessa inte ligger kvar i naturen.

Samtidigt har Sveriges fältbiologer utsett den svenska nationaldagen till den ”Stora lupinbekämpardagen”, då alla svenskar bör bekämpa invasiva växtarter som hotar den biologiska mångfalden i landet.

I skrivande stund tycks ingen av Netflixs Facebooksföljare ha frågat ifall man med ”likhet” syftar på hur lupinerna sprider sig över hela Europa och hotar de inhemska vildblommornas biologiska överlevnad.


  • Publicerad:
    2021-06-19 18:25