Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Invasiva arter större hot än befarat

Invasiva arter är ett globalt hot Forskare från 49 länder har granskat vetenskaplig forskning.

Palestinier med flagga

Judisk lobbygrupp: Antisemiter i Palestina får svenskt bistånd

Pengarna går till utbildning av palestinska ”miljöjournalister” Sprider ”hat och terrorpropaganda” mot Israel.

EU: Förstör naturen för ”förnybar energi”

Förnybar energi är ”tvingande allmänintresse” Profit går före djur- och naturskydd.

Dataintrång hos Naturvårdsverket – information om jägare kan ha läckt

Ännu oklart vad som läckt Transparens rörande läckagets natur och omfattning utlovas.

Netflix jämför afrikan med invasiv växt som hotar den biologiska mångfalden

MÅNGFALD. I ett Facebookinlägg frågar sig Netflix ifall någon ser en likhet mellan en afrikan och den främmande och invasiva lupinblomman, som Naturvårdsverket uppmanar svenskar att bekämpa för att rädda den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket: “Corona bra för klimatet”

INRIKES. Enligt en rapport från Naturvårdsverket räddar coronapandmin klimatet genom att hålla utsläppen av växthusgaser i schack.