PALESTINA I en artikel förfasar sig en judisk lobbygrupp över att bistånd från Sida och Naturvårdsverket når palestinier som inte gillar att ockuperas av Israel. Enligt tidningen går svenskt bistånd till ”hat och terrorpropaganda”.

I en lång artikel skriver den judiska lobbygruppen ”Med Israel för Fred” (MIFF) om hur ekonomiskt bistånd från Naturvårdsverket och Sida går till palestinier som sprider ”antisemitiskt hat” på sina sociala medier.

Pengarna ska officiellt gå till utbildning av ”miljöjournalister” i Palestina, men dessa har nu visat sig ha ”fel” åsikter om Israel och den sionistiska ockupationen av Palestina enligt MIFF – något som även Samnytt förfasar sig över i en artikel.

Man har bland annat hittat att journaliststudenter som får sin utbildning betald med de svenska biståndspengarna har skrivit saker som att ”Vi ber till Allah att han inte låter en enda gata i Palestina vara utan ett av deras [israelernas] förorenade lik”. En annan student ska ha läst upp en dikt där han uppmanar till motstånd mot ockupationsmakten genom att ”skriva historia och uppnå ära genom kulor av hämnd”.

I artikeln konstaterar man dock att långt ifrån alla kursdeltagare skrivit något ”antisemitiskt” på sociala medier, men MIFF ifrågasätter att Naturvårdverket finansierar journalistutbildningar i just Palestina överhuvudtaget. Detta eftersom man menar att palestinska myndigheter har ”full kontroll” över media som produceras på Västbanken och att motståndsrörelsen Hamas har motsvarande kontroll i Gaza.

MIFF anser inte heller att miljöbistånd ska gå till Palestina, då man skyller alla miljöproblem i palestinska områden på palestinierna själva. Den israeliska ockupationen och terrorkampanjerna mot de palestinska områdena friskriver man dock från allt ansvar.

Enligt MIFF har palestinier under de senaste 25 åren fått minst 36 miljarder kronor i svensk bistånd. Trots detta har palestinier inte slutat att göra motstånd mot Israel, vilket man beklagar.

I ett svar till MIFF säger Katrin Zimmer, handläggare på Naturvårdsverkets Internationella enhet, att man inte anser att det går att koppla biståndspengarna till ”terrorism”, något MIFF tycker är ”naivt”.

”Det finns inget ont uppsåt hos Katrin Zimmer eller andra på Naturvårdsverket. Tvärt om. Men deras brist på insikt om den judiska och israeliska verkligheten är i bokstavlig mening enormt skadlig för alla”, skriver MIFF.