PALESTINA Ett palestinskt opinionsinstitut har släppt en studie byggd på en enkätundersökning riktad till 1200 vuxna i olika distrikt på Västbanken och i Gaza. Rapporten indikerar en ökad polarisering och ett stärkt palestinskt motstånd.

Enligt en opinionsundersökning som släpptes den 14 mars av Palestinian Centre for Policy and Survey Research (PCPSR) ökar stödet för väpnat motstånd mot den israeliska ockupationen av Västbanken och Gazaremsan. Enkäten baseras på intervjuer gjorda med 1 200 vuxna i slumpmässigt valda distrikt på Västbanken och i Gaza mellan 8 och 11 mars och återspeglar även en ökad misstro mot den palestinska myndigheten (PA), samt en betydande minskning av stödet för en tvåstatslösning.

Enkäten indikerar att 58 procent av palestinierna i de två områdena stöder ”väpnad konfrontation och intifada”- en ökning från 55 procent i juni 2022. Enligt samma studie är 52 procent för en upplösning av PA, jämfört med noteringen 49 procent i somras. Undersökningen visar att från juni 2022 till mars 2023 sjönk stödet för en tvåstatslösning från 32 procent till 27.

Färre tror på en tvåstatslösning

74 procent av palestinierna tror enligt studien att ”tvåstatslösningen inte längre är praktisk eller genomförbar på grund av utvidgningen av israeliska bosättningar”. Här kan en ökning från 69 procent på endast tre månader konstateras.

71 procent de tillfrågade förklarar sig vara positivt inställda till skjutningen av de två bosättarna i Huwara förra månaden. Undersökningen ger vidare vid handen att 58 procent av palestinierna tror att de palestinska motståndsfraktionerna kommer att fortsätta att expandera över Västbanken, medan den visar att 83 procent ”är emot överlämnandet av de väpnade gruppernas medlemmar och deras vapen till PA”, vilket PA öppet hävdar är sättet att förhindra israeliska styrkor från att mörda dem.

Fler ser ockupationen som det mest akuta problemet

Det har också skett en betydande ökning mellan 2022 och 2023 av antalet palestinier som tror att den israeliska ockupationen är det mest akuta problemet för dem.

Undersökningen beskriver enligt nättidningen The Cradle sammanfattningsvis ”det växande samförståndet bland palestinier rörande nödvändigheten av totalt motstånd uttryckt i väpnad kamp – det enda alternativet för den som lever under ockupation” – en utveckling som enligt tidningen kan ses i ljuset av Netanyahu-regeringens ”eskalerande expansionspolitik och den aldrig tidigare skådade ökningen av brutalitet och förtryck från den judiska staten”.