JUDISK LOBBY ”Människorättsorganisationen” beskrivs förfela sitt syfte genom att hellre angripa kristna konservativa än vänsterinriktade som börjar ifrågasätta judisk makt.

Den en gång så mäktiga vänsterorienterade judiska lobbygruppen Southern Poverty Law Center (SPLC) drar ned på antalet anställda i vad den ”ideella människorättsorganisationen” själv kallar ett försök att effektivisera verksamheten. Sextio personer ska ha sagts upp. Fox News beskriver gruppen ”topptjänstemän i organisationens fackförening” – som särskilt drabbad av uppsägningsvågen.

På X skriver den anställda Hanna Gais:

I dag har SPLC - min arbetsgivare - sagt upp över 60 av våra fackliga medlemmar, vilket i praktiken stängt flera avdelningar.

I ett officiellt uttalande på onsdagen tillkännagav organisationen att man nu ”vidtar åtgärder” för att ”rationalisera våra aktiviteter och operationer syftande till att stärka vår förmåga att främja en mångkulturell inkluderande demokrati och därvid fokusera på miljöer särskilt utsatta för kränkningar av mänskliga rättigheter.

SPLC:s pressteam kommenterar:

Detta var ett svårt men nödvändigt beslut att fokusera och anpassa vårt arbete till våra programmatiska prioriteringar och mål. Vi värdesätter djupt bidragen från all vår personal och deras engagemang för att säkerställa att rättvisa blir en realitet för alla.

Från lobbyorganisationens sida har man inte gått ut med några siffror på antalet uppsägningar. Alabama Reflector har förgäves vänt sig till dess administrativa enhet för att få siffran 60 uppsagda bekräftad.

Generositet med extremism-stämpling

Southern Poverty Law Center har genom åren kännetecknats av stor frikostighet i sitt ”hat- och extremism-stämplande” och har härvid till skillnad från vissa andra judiska lobbyorganisationer ofta inte gjort någon skillnad mellan vita nationalister och konservativa.

Häromåret placerade man till exempel Moms for Liberty och 11 andra föräldrarätts-grupper på sin ”hatkarta” över ”extremistiska statsfientliga grupper”. Inkluderandet av dessa 12 grupper ledde till att SPLC:s totala antal hat- och statsfientliga extremistgrupper uppgick till 1 225, enligt organisationens 2022 Year in Hate and Extremism-rapport.

Mark Krikorian, verkställande direktör för Center for Immigration Studies, hävdade 2017 i Washington Post att SPLC:s ”användning av hat-etiketter förstör den offentliga diskursen”. Han skrev vidare:

Vansinnet i SPLC:s svarta lista ligger i det faktum att den blandar ihop grupper som verkligen predikar hat, som Ku Klux Klan och Nation of Islam, med sådana som bara inte delar SPLC:s politiska preferenser.

"För mycket rött på det judiskas bekostnad"

Förre ledaren för insomnade National Justice Party (NJP) Mike Peinovich menar i ett inlägg på Telegram att SPLC utvecklats till ett slags vänsterliberal organisation med ambition att trakassera konservativa och kristna med samma frenesi som man har i sina angrepp på vita nationalister. På så sätt har man enligt Peinovich gjort sig mindre relevanta som direkt aktör, medan organisationens ”forskning” fortfarande refereras till som ”expertkälla” i diverse smutskastningskampanjer ledda av andra.

Peinovich beskriver en utveckling efter al-aqsastormen i höstas, enligt vilken de judar som ligger bakom finansieringen av sådana här organisationer alltmer fokuserar på att ”doxa och trakassera vänsterorienterade Gaza-demonstranter”. Och vad ”rasistiska högerextremister” beträffar så är man enligt Peinovich villig att samarbeta med dem – så länge de hyllar Israel och förkastar islam.

Det är ljuset av denna avvikelse mellan lobbyorganisationens intentioner och dess finansiärers, som man enligt Peinovich måste se de aktuella uppsägningarna, för:

Människorna som arbetar för sådana organisationer är helt enkelt legosoldater för judisk makt, och om de inte vill göra arbetet, så finns det ingen anledning att betala dem.