MASSINVASIONEN. Det är inte bara en mänsklig massinvandring som pågår i Sverige utan det kommer även in främmande djur- och växtarter som inte har en naturlig plats i landet. När det gäller djur och växter är myndigheterna dock inte främmande för att tala i termer som ”invasiva arter” och att öppet medge att dessa innebär ett hot mot den ursprungliga floran och faunan.

En invasiv mask har vandrat in i Sveriges hav. Den bygger små rör som den bor i och som skyddar mot omgivningen. Problemet är att rören kan kan bli uppemot en decimeter långa och att många tillsammans kan bilda stora boplatser som tar över havsbotten.

Den befaras också kunna förstöra för svenskarna genom att den sätter sig på båtar och propellrar.

Hot mot hela ekosystemet

Det handlar om Kalkrörsmasken som hittats i Lomma och som man menar är ett hot mot inte bara mot våra inhemska arter utan hela ekosystemet.

Ursprungligen är den lilla flyktingen från Indiska oceanen eller Stilla havet.

Marinbiolog Emma Persson på Länsstyrelsen Skåne säger att man tror att migranten kommit med båt till vårt land, antingen att den vuxit på en båt eller att den funnits i vatten som släppts ut från något fartyg.

”Vanligt att invasiva arter kommer med båt”

— Det är en väldigt vanlig väg som invasiva arter kommer, säger Persson utan att hymla till Expressen.

I Skåne ska nu Länsstyrelsen kartlägga var migrantmasken finns och vill gärna få in tips från allmänheten.

”Vi måste ta bort den, om det går”

— Skulle det vara så att den etablerat sig på flera ställen – om den klarar vårt klimat – då får vi försöka komma fram till ett sätt vi kan ta bort den på, menar Persson.

— Om det går, tillägger hon.

Globaliseringen leder till problem

På frågan om hur vanligt det är att nya arter som inte finns naturligt här kommer till vårt land svarar Persson:

— Det händer ganska ofta. Det händer ännu mer nu när vi är så globaliserade och rör oss så mycket.

— Sedan har vi kanske inte koll på alla arter som är här och så där. Men det är ett problem, absolut.


  • Publicerad:
    2021-04-18 10:50