MILJÖ. Den svenska flodkräftan har nästan försvunnit helt från svenska vattendrag. Detta till följd av illegal utsättning av smittbärande signalkräftor.

Idag återfinns svenska flodkräftor i så lite som tre procent av landets vattendrag. Detta till följd av att den främmande och invasiva arten signalkräfta har inplanterats. Att sätta ut signalkräftor i svenska vatten är illegalt utan tillstånd från Länsstyrelsen då de bär på kräftpest som våra svenska kräftor saknar motståndskraft mot.

— Den svenska flodkräftan är hotad och det är till största delen på grund av illegala utsättningar av signalkräftor. De har försvunnit från nästan nittiosju procent av Sveriges sjöar och vattendrag, säger Annika Lydänge, biolog på Länsstyrelsen i Blekinge.

I alla vatten där signalkräftor planteras in dör den svenska flodkräftan ut. Varför folk fortfarande ägnar sig åt att sätta ut signalkräftor är för att det finns en myt kring att denna art skulle ge bättre avkastning än inhemska kräftor, vilket inte stämmer.

— Det finns en myt att signalkräftor skulle ge bättre avkastning för fiskare, men det stämmer inte, säger Lydänge.

Det går fortfarande att hitta svenska flodkräftor i vissa vattendrag och källsjöar norrut, men de är på väg bort även i de få vattendrag där de fortfarande finns kvar.

Signalkräftorna introducerades i Sverige i början av 1900-talet och den invasiva arten har idag tagit över som den mest förekommande kräftan i södra Sverige. Den smitta som signalkräftorna bär på sitter i dess skal och de är själva betydligt tåligare mot denna sjukdom än vad våra europeiska kräftor är.

Källa:
Svenska flodkräftor på väg bort


  • Publicerad:
    2016-08-16 12:10