INRIKES. Främmande växtarter som sprids genom trädgårdshandeln riskerar att bli invasiva, något som naturvårdsverket vill stoppa.

På senare år har ett antal växtarter importerats till Sverige. Några exempel är jätteloka, parkslide och jättebalsamin, växtarter från Asien som blivit väldigt invasiva efter att från början ha kommit till Sverige genom trädgårdshandeln.

Trädgårdshandeln för enligt naturvårdsverket in dubbelt så många invasiva arter som både transporter och jordbruket tillsammans.

— Det är arter man säljer men också arter som följer med som medpassagerare till andra växter, säger Naturvårdsverkets jurist Anna Håkansson till Sveriges radio.

Idag finns det enligt Naturvårdsverket över 390 invasiva växtarter i landet, något man ser allvarligt på.

— Vi vill också se att man jobbar hårt för att upptäcka de här arterna tidigt och utrota dem och i bästa fall förhindra att de kommer in alls, fortsätter Anna Håkansson.

Trädgårdshandlaren Nils Andersson menar dock att Naturvårdsverkets inställning riskerar att få trädgårdshandeln att avstanna:

— Vi kan inte heller avstanna en verksamhet för där finns en potentiell risk där det är väldigt sällan något blir invasivt.

Källa:
Trädgårdshandeln för in de flesta främmande arter


  • Publicerad:
    2017-10-08 11:40