DJUR&NATUR Länsstyrelsen i Dalarna får detta år inga pengar alls för att kunna bekämpa de invasiva arter som finns. Tidigare har Länsstyrelsen haft långsiktiga arbeten med bekämpningen som nu inte längre är möjliga att genomföra.

Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare bedrivit bekämpningsarbete mot invasiva arter på land. De kan dock inte fortsätta arbetet på samma sätt nu då stödet har dragits in.

— Det är negativt att det ges mindre pengar till arbetet. Att bekämpa de här arterna är en del av vår arbetsuppgift så det är ett bekymmer att vi inte får medel för det, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd, Länsstyrelsen Dalarna.

Länsstyrelsen får inga pengar alls till bekämpningsarbetet i år, men däremot får de cirka 800 000 kronor för informationsspridning.

— I fjol fick vi medel för själva bekämpningen och då ordnade vi bidrag till kommunerna, men nu har pengarna för åtgärder frusit inne. Däremot får vi medel för informationsspridning fortfarande. Så vi får jobba för de pengar vi får, säger Jemt Anna Eriksson.

År 2022 fick Länsstyrelsen Dalarna ungefär en miljon kronor som skulle gå till arbetet att bekämpa de invasiva arterna på land. De fick då även cirka 900 000 kronor för informationsspridning.

Invasiva arter kan på en del platser ställa till med problem. Vissa arter trivs bra i sin nya miljö och sprids kraftigt. Detta kan resultera i att de invasiva arterna tränger undan inhemska arter och då påverkar den inhemska biologiska mångfalden. De kan även till exempel orsaka skador på ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk.