INRIKES. Länsstyrelsen i Dalarna utarbetar nu riktlinjer kring de invasiva arterna i länet.

Riktlinjer om invasiva arter håller nu på att utarbetas av länsstyrelsen i Dalarna. Sedan år 2019 är markägare enligt lag skyldiga att bekämpa dessa invasiva arter.

— Vi kommer att gå ut med information om att du har en invasiv art på din fastighet och att du kommer bli ålagd att ta bort den, säger Linnea Hedman Söderström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarna, till Sveriges radio.

De invasiva arterna som bekämpas är listade av EU. Bland dessa finns jätteloka, jättebalsamin, signalkräfta, gul skunkkalla och smal vattenpest.


  • Publicerad:
    2020-11-08 22:10