INRIKES. Mårdhundsprojektet har i år fått uppdraget att inte bara bekämpa mårdhundar, utan alla invasiva djurarter i Sverige. 

Mårdhund. Foto: Pixabay.com (CC public domain)

På uppdrag av Naturvårdsverket ska Mårdhundsprojektet bekämpa alla invasiva djurarter på EU:s lista i Sverige. Projektet har tidigare varit fokuserat på att jaga mårdhundar, ett invasivt hunddjur som hotar den biologiska mångfalden i Sverige. Mårdhundarna kommer ursprungligen från östra Asien.

Bekämpningen av mårdhundarna har gått bra och därför har Mårdhundsprojektet nu börjat bekämpa andra invasiva arter, rapporterar Sveriges Radio. Det utökade projektet berör bland annat bisamråttor, nilgäss och vattensköldpaddor.

Projektledare för Mårdhundsprojektet, Per-Arne Åhlen, berättar att det som gör mest naturvårdsnytta är att börja bekämpa invasiva arter innan de hinner etablera sig i den svenska naturen.

— Utbredningen av bisamråttan söder om Höga Kusten har minskat rejält, vi har tagit 25 procent av vattensköldpaddorna och alla nilgäss som landade i Sverige 2019 är döda, berättar Åhlen om det pågående projektet.


  • Publicerad:
    2020-04-14 17:35