Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Invasiv främmande art hittad i globaliseringens Sverige: ”Ett problem”

MASSINVASIONEN. Det är inte bara en mänsklig massinvandring som pågår i Sverige. När det gäller djur och växter är myndigheterna dock inte främmande för att tala i termer som ”invasiva arter” och att öppet medge att dessa innebär ett hot mot de ursprungliga.

Invasiva arter ska bekämpas

INRIKES. Mårdhundsprojektet har i år fått uppdraget att inte bara bekämpa mårdhundar, utan alla invasiva djurarter i Sverige. 

Svarthuvad invasiv art i landet

INVASIV ART. Allmänheten uppmanas nu av Länsstyrelsen i Dalarna att vara uppmärksam på en ny svarthuvad invasiv art som tagit sig in i landet. Det är en snigelart som upptäckts bland annat i Hallsbergs kommun.

SVT varnar för invasiv art: ”Som i Alien-filmerna”

INVASION. Sverige utsätts nu enligt SVT för en invasiv art som kan kväva allt i sin närhet. Det gäller Parkslide som beskrivs som en mardröm.