MILJÖ. Enligt Martin Kellner, doktorand vid Södertörns högskola, reagerar storspiggen på de medicinrester som släpps ut från reningsverk.

Storspigg.

En ny studie visar att fiskarten storspigg reagerar negativt på de utsläpp av bland annat medicinrester som släpps ut ur reningsverk. Enligt Martin Kellner, doktorand vid Södertörns högskola, blir fisken lugnare, mer oförsiktiga och äter mindre. Enligt Kellner är det högst sannolikt att även andra fiskarter reagerar på ett liknande sätt.

De koncentrationer av antidepressiva läkemedel som fiskarna utsatts för i studien motsvarar de koncentrationer som kan finnas i närheten av ett reningsverk. I verkligheten finns även koncentrationer av andra sorters läkemedel i närheten av reningsverken, men hur blandningen av olika läkemedelsrester påverkar djurlivet är hittills oklart.

Rester av läkemedel, exempelvis antidepressiva sådana, lämnar kroppen via urin och hamnar därefter i naturen. Det är ovanligt att svenska reningsverk har ett särskilt reningssteg som tar bort läkemedelsrester ur avloppsvatten.

Källa:
Fisk blir oförsiktig av lugnande medicin i havet


  • Publicerad:
    2017-06-04 08:00