Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Rasens och artens överlevnad hotas av lågkvalitativa och för få spermier

ÖVERLEVNAD. En forskare hävdar att bristen på – och kvaliteten hos – mäns spermier hotar vår överlevnad. Levnadsvanor och ständig exponering för skadliga kemikalier tros vara huvudorsaker.

Gift i dricksvattnet ett växande miljöproblem

MILJÖ. Över 1,5 miljoner svenskar har kranvatten som är förorenat av giftiga PFAS-ämnen. Gifterna samlas i kroppen på dem som dricker det och leder bland annat till sterilitet, enligt en ny undersökning som gjorts av Hem & Hyra.

Hormonstörande ämnen i många solkrämer visar en norsk undersökning

HÄLSA. Solkräm kan innehålla olämpliga ämnen, visar ett test som Forbrukerrådet i Norge har utfört.

Fisk påverkas av medicinutsläpp

MILJÖ. Enligt Martin Kellner, doktorand vid Södertörns högskola, reagerar storspiggen på de medicinrester som släpps ut från reningsverk.

40 miljoner skräpbitar funna på öde ö

MILJÖ. En grupp forskare utförde under 2015 en studie på den obebodda ön Henderson Island och resultatet visar att nästan 40 miljoner skräpbitar spolats upp på ön.

Hormonstörande ämne i barntvål

HÄLSA. Det hormonstörande ämnet propylparaben har upptäckts i en tvål som marknadsförs för barn av Lindex. Klädföretaget poängterar dock att det giftiga ämnet är tillåtet men att de ändå väljer att dra tillbaka produkten från marknden. Den aktuella tvålen är Frost duschgel.

Förhöjda halter av mögelgifter i flera livsmedel

HÄLSA. Det har visat sig att ett flertal livsmedel vid kontroll innehållit förhöjda halter av mögelgiftet och ratoxin A. Man har funnit att det är kornmjöl från lantmännen som är ursprungskällan varför bland annat mjöl, bröd och jordnötsringar dragits tillbaka från marknaden.