HÄLSA. Det har visat sig att ett flertal livsmedel vid kontroll innehållit förhöjda halter av mögelgiftet och ratoxin A. Man har funnit att det är kornmjöl från lantmännen som är ursprungskällan varför bland annat mjöl, bröd och jordnötsringar dragits tillbaka från marknaden.

korn

Det har vid kontroll upptäckts att bland annat bröd och jordnötsringar med kornmjöl från Lantmännen innehållit förhöjda halter av mögelgiftet och ratoxin A.

Till följd av detta har kornmjölet i 1,5 kilos förpackningar med bäst föredatum 14/8 2017 till 10/9 2017 dragits tillbaka från marknaden. Dessförinnan drogs också Pitepalt och Lantbrödsmjöl in av Lantmännen med bäst före-datum, 3/9 till 7/9 2017, respektive 18/07 till 30/09 2017.

Utöver ovanstående produkter har också Estrella tvingats återkalla omkring 700 påsar med jordnötsringar. Påsarna som är på 250 gram har distribuerade via Axfoodkoncernen och har bäst före-datum 29 mars 2017. Sedan tidigare har Polarbröd återkallat knäckebröd och Fazer har dragit tillbaka korntunnbröd.

Ratoxin A är ett ämne som kan bildas vid lagring av till exempel spannmål, kaffe, vin, russin, torkade baljväxter och kryddor. De halter av mögelgiftet som återfunnits sägs inte innebära en hälsofara vid normal konsumtion.

“De halter som identifierats är inte förenade med hälsofara vid normal konsumtion men som en försiktighetsåtgärd väljer vi att göra en återkallelse”, skriver Lantmännen på sin hemsida.

Källa:
Mögelgifter i alltfler produkter


  • Publicerad:
    2016-10-22 11:55