MILJÖ. Enligt Vattenmyndigheterna och Sveriges Geologiska Undersökning finns det sannolikt betydligt mer miljögifter i vårt dricksvatten än vi vet om. Detta på grund av att det i dagsläget enbart görs punkttester av redan kända gifter.

Det är redan allmänt känt att vårt dricksvatten innehåller högflourerade ämnen (PFAS). Utöver detta befarar Vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning att det finns betydligt fler och större volymer miljögifter som vi ännu inte har koll på. Myndigheterna efterfrågar nu en systematisk nationell kontroll av dricksvattnet för att komma tillrätta med det hela.

— Man har tagit det rena vattnet för givet. Och när vi nu börjar att undersöka så upptäcker vi att, nej det var inte så rent, säger Carolina Lindeberg från Vattenmyndigheten i södra Östersjön.

Lindeberg berättar att i dagsläget går det till så att man enbart finner de miljögifter som man letar efter. Detta då det enbart görs punkttester. Det vill säga att mörkertalet gällande vilka och hur stor mängd okända miljögifter vi har i vårt dricksvatten kan vara mycket stort.

Föregående år fick Naturvårdsverket i uppdrag att leta efter högflourerande ämnen och då upptäcktes det mycket giftiga PFAS-föreningar i tre av fyra vattentäkter. I övrigt upptäcker man enbart miljögifter av slump så som kontrollerna ser ut idag.

— Vi tror att det finns fler ämnen än de vi har bevakning på. Vi har ett kanske bristfälligt kontrollprogram i Sverige i dag, säger Klas Arnerdal som är enhetschef på Sveriges Geologiska Undersökning.

Lindeberg menar att skandalen med högflourerande ämnen i vattnet inte är den enda och att det nu krävs större ansvar för riskbedömning från nationellt håll för att komma tillrätta med det hela

— Det här räcker inte. Vi övervakar fel saker på fel ställen med fel metoder. Jag vill att man på ett nationellt plan tar större ansvar för en riskbedömning så att vi har koll på vårt vatten, säger Lindeberg.

Källa:
Okända miljögifter i svenska dricksvattnet


  • Publicerad:
    2016-07-24 14:25