MILJÖ. Analyser gjorda av Statens geologiska undersökning (SGU) visar att havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT.

Havsbottnen ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT visar nya analyser gjorda av Statens geologiska undersökning (SGU). Undersökningarna visar även att gifthalterna är höga även i de nyare översta bottenlagren.

Halterna av DDT har legat högt sedan början av 2000-talet och man kan se en ökning av det gamla växtskyddsmedlet hexaklorbensen. Samtidigt är mätningarna för få för att kunna säkerställa om halterna verkligen ökar eller minskar. Det kan dock finnas anledning att undersöka om det finns okända utsläppskällor.

— Kanske har man inte kommit åt alla processer i industrin som kan orsaka de här föroreningarna. Sedan kan det också finnas utsläpp som har funnits tidigare och som har hamnat på land eller i sediment, och som nu ligger och läcker ut, säger miljökemisten Sarah Josefsson på SGU.

Källa:
Gifthalterna höga ute till havs


  • Publicerad:
    2016-07-07 09:00