MILJÖ. Tillräckligt mycket arsenik, kvicksilver och bly för att döda jordens befolkning flera gånger om ska lagras under tätorten Skelleftehamn utanför Skellefteå. ”Ingenting kommer att hända” lovar Bolidens miljöexpert. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

Rönnskärsverken i Skelleftehamn.

Företaget Boliden har fått lov av regeringen att lagra gift under tätorten Skelleftehamn. Det rör sig om arsenik, kvicksilver och bly i tillräckliga mängder för att döda mänskligheten flera gånger om.

Anledningen till att Boliden vill lagra gifterna under Skelleftehamn är att man inte behöver dem längre, och vill nu slutförvara dessa som en restprodukt från sin gruvverksamhet. Totalt rör det sig om 300 000 ton gifter som under ”evig tid” ska förvaras under Skelleftehamnsborna .

— Det handlar om ett tio-tal rum, 150 meter långa, 15 meter breda och 11 meter höga. Det blir ingen dörr. Det hela försluts med en vägg, förmodligen någon typ av gjutning, säger Anders Holmbom som är projektledare hos Boliden.

De ansvariga ser inga risker med att gifterna kommer ut i naturen.

— Det är helt säkert. Arseniken har vi kontroll på. Det finns ingen möjlighet att den läcker ut. Berget är stabilt och har klarat fem istider, så ingenting kommer att hända. Slutförvaringen är helt säker, säger Mikael Borrell som är Bolidens miljöexpert och hjärnan bakom idén.

Att ”ingenting kommer att hända” och att företaget ”har koll på” gifterna under den oändligt långa tid som gifterna ska förvaras i bergsrummen är vågade uttalanden. Vad händer till exempel om Boliden går i konkurs? Eller om den mångkulturella staten tappar sitt folkliga stöd och sönderfaller i delar likt den gjorde i Bosnien? Vem tar då ansvaret?

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2017-02-05 07:00