MILJÖ. Man varnar nu för att problemet med mikroplaster i haven kan komma att förvärras ytterligare och inom några decennier finns det mer plast än fisk.

Plastförpackningar ligger i stora högar längs många kuster. Den här bilden är tagen i Indien.

Plastförpackningar ligger i stora högar längs många kuster. Den här bilden är tagen i Indien.

Plast har blivit ett oerhört populärt material med bra materiella egenskaper kontra produktionskostnad. Användningen av plast har ökat explosionsartat de senaste femtio åren och användningen väntas öka med hundra procent de närmaste tjugo åren.

Tjugofem procent av all plast som tillverkas används idag för att förpacka olika varor eller livsmedel och är ett långt vanligare material än metaller eller papper. Trots det återvinns bara fjorton procent av plasten, det kan jämföras med att vi återvinner hela nittio procent av metallerna och femtioåtta procent av pappret.

Nu har organisationen World Economic Forum, som varje år samlar inflytelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö, valt att belysa problemet med plaståtervinning.

Klicka för större bild.

Klicka för större bild.

Redan år 2050 uppskattar man att användandet av plaster har tredubblats och om inte återvinningen av plasterna ser ett dramatisk  uppsving kommer andelen plaster som sprids i naturen och förorenar att öka lika mycket. De plaster som slängs i soporna för att senare eldas upp bidrar även till ökade utsläpp av så kallade växthusgaser, vilket vissa forskare menar kommer att påverka det globala klimatet.

I takt med att användningen av plaster ökar kommer även så kallade mikroplaster, små plastpartiklar, i världshaven. Enligt en norsk studie är det däckslitage som står för hälften av partiklarna i världshaven. Men även konsumtionsvaror och kläder som fleecekläder, tandkräm och kosmetika lämnar långvariga spår i haven. Enligt beräkningar hamnar 40 ton mikroplaster i Östersjön bara från hygienprodukter.

År 2050 befarar man att det kommer att finnas mer plaster i haven än fisk sett till vikt. Det största problemet med mikroplaster för människan uppges vara att de kan bli bärare av olika typer av miljögifter som sedan förs in i näringskedjan.

Källa:

More plastic than fish in oceans by 2050


  • Publicerad:
    2016-01-20 18:04