MILJÖ. Man har tidigare uppmärksammat att det förekommer mikroskopiskt plastskräp i våra hav. Nu visar nya mätningar på oroväckande höga mätningar av plastskräp även i våra svenska insjöar.

Vättern är Sveriges näst största insjö.

Vättern är Sveriges näst största insjö.

Enligt Ulrika Stensdotter som är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten har man uppmätt oroväckande höga halter av mikroplastartiklar i Vättern. De mängder av plastskräp som uppmätts var inte förväntade.

— Det är en sjö med väldigt väldigt klart och rent vatten, med låga koncentrationer av precis allt. Det gör det också mer oväntat, säger Stensdotter.

Det var förra sommaren som undersökningar gjordes och man fann då tio plastpartiklar per kubikmeter i de södra delarna av insjön medan man fann två partiklar per kubikmeter i de norra delarna. Dessa koncentrationer av mikroplats kan förefalla låga men är högre än de halter som uppmätts i både Atlanten och Östersjön.

De partiklar som återfunnits i testerna misstänks komma från bland annat slitage av bildäck, konstgräsplaner, skönhetsprodukter och tvättludd från diverse fleeceplagg. Utöver att dagligen bistå 250 000 personer med dricksvatten är Vättern även livsviktig för ett rikt djurliv.

— De minsta djuren som djurplankton och fiskyngel, kan sätta i sig de här, eftersom de automatiskt äter allt som är mindre än deras mun, säger Stensdotter och förklarar att dessa oftast dör direkt om de får i sig av plastskräpet.

Att rensa insjön på plastskräpet kommer att dröja. Detta då sjöns omsättning är mycket långsam och det tar omkring 60 år innan sjöns vatten bytts ut. För att bromsa denna negativa utveckling har man ingen riktig lösning. Att i större omfattning införa förbud mot mikroplaster som konsistensgivare skulle dock kunna vara en möjlig väg att gå. Gällande slitage från bildäck finns i dagsläget ingen metod för reningsverken att avlägsna dessa.

Källa:
Mer mikroplast än väntat i Vättern


  • Publicerad:
    2016-09-21 20:40