USA. Genmodifierad lax nu godkänd i USA. Växer dubbelt så snabbt som en vanlig lax.

Företaget AquaBounty har skapat en ny ”superlax” som fått namnet AuqaAdvantage. Den nya laxen växer dubbelt så fort som en vanlig lax. Detta beror på att företaget get den nya laxen en gen från kungslaxen, som finns i Stilla havet, och även get denna genen en startfrekvens, som bestämmer när genen ska vara aktiv, från fisken tånglake.

Den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA konstaterar nu att den nya laxen är ett lika säkert och nyttigt livsmedel som vanlig lax. Det gör man efter nästan 20 års arbete med att ta fram laxen.

Hos de nya laxarna är det bara honorna som genmodifieras. De har en triploid kromosomuppsättning, vilket betyder att de har tre kopior av varje kromosom i stället för två. Detta för att förhindra att den blandar sig med vild lax.

Äggen produceras i Kanada och flygs sedan till Panama där de kläcks och växer till sig. Myndigheten har utvärderat eventuell miljöpåverkan och kommit fram till slutsatsen om att miljön inte påverkas negativt av den nya laxen.

I USA kan den genmodifierade laxen säljas utan krav på någon speciell märkning. Detta är inget som kommer tillåtas i Europa.

— EU har världens hårdaste lagstiftning vad gäller genmodifierade livsmedel, säger Zofia Kurowska, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Enligt henne kommer den genmodifierade laxen aldrig säljas i svenska butiker.

— Det kommer inte att ske. Inte på väldigt, väldigt länge i alla fall. Det finns ingen acceptans för genmodifierade livsmedel i Europa. Framför allt inte för genmodifierad fisk. Men om företaget vill sälja den här laxen i Europa måste det först ansöka om det. Utan ett godkännande är det totalförbjudet att sälja den här, säger Zofia Kurowska.

Källa:
Godkänd superlax inget för Sverige


  • Publicerad:
    2015-11-20 16:20