EU. Ett förslag som vill förbjuda produkter innehållandes genetiskt modifierade grödor möter stort motstånd i EU-parlamentet.

gmo1

Lagförslaget kommer, ifall det röstas igenom, att göra det möjligt för medlemsländerna att själva kunna besluta ifall produkter innehållandes genmodifierade grödor förbjuds i landet. Ett sådant förbud måste dock grunda sig på andra skäl än miljö- och hälsoaspekter. Förslaget har mött hårt motstånd bland utskotten.

EU-parlamentets utskott för livsmedelssäkerhetsfrågor har redan sagt nej till förslaget och jordbruksutskottet, som sammanträder under dagen, uppges även de vara skeptiska.

Syftet med förslaget som lades av EU-kommissionen uppges vara att reda ut oenigheter som råder bland medlemsländerna i frågan.

Källa:
EU-motstånd till nya GMO-regler


  • Publicerad:
    2015-07-13 15:30