JORDBRUK. Ledande livsmedelsföretag på både svensk och internationell nivå strävar nu efter slopade restriktioner mot import samt odling av GMO-grödor i Sverige. Genmodifierade grödor har visat sig vara till stor skada för djurlivet, inte minst för insekter.

Ledande företag inom livsmedelsbranschen såsom LRF, Arla och Monsanto har, med stöd från bland andra jordbruksminister Eskil Erlandsson, kommit överens om att försöka slopa de restriktioner som idag råder över införskaffandet och framställandet av GMO-grödor i Sverige.

Detta medför stora hälsorisker, men också en kraftig försämring av djurlivet på grund av grödornas inbyggda gen som gör att grödan tillverkar sitt eget insektsgift. Giftet tar död på framförallt skadeinsekter, men också exempelvis humlor, bin och fåglar.

GMO-grödor har odlats flitigt i USA under flera decennier och där framställningen är som mest omfattande är insekts- och fågellivet så gott som helt utplånat. GMO-grödor bidrar med sin så kallade antibiotikagen även till ökad resistens mot antibiotika vilket redan utgör ett problem inom bland annat sjukvården.

Undersökningar som gjorts på området påvisar att 70 till 80 procent av bönderna och konsumenterna är emot GMO-grödor, företrädarna utgörs av en liten skara forskare och andra inflytelserika personligheter.

En namninsamling har startats för att sätta stopp för GMO-grödornas intåg i Sverige. Den som är kritisk till GMO kan skriva under namninsamlingen HÄR.

GMO

Genetiskt modifierade organismer är organismer där man på konstgjord väg förändrat arvsmassan för att få fram de egenskaper man vill ha. De vanligaste GMO-produkterna är GM-majs, GM-potatis och GM-raps. Det förekommer också att djur och bakterier genmodifieras, som i framställning av nya influensavaccin. Det pågår diskussioner om riskerna med GMO. Man spekulerar då främst i om GMO av misstag kan bli giftigt eller allergiframkallande samt ifall GMO kan leda till antibiotikaresistenta infektioner.

Källa:
GMO skadar vår mångfald


  • Publicerad:
    2014-01-21 22:20