INRIKES. Skogsbolaget Sveaskog vill nu avverka skogar som bedöms vara mycket värdefulla. En av skogarna är exempelvis Nordens mest intressanta område gällande insekter och innehåller ett hundratal utrotningshotade arter.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill nu avverka flera skogar som ligger i deras så kallade ekoparker. Bolaget har däremot tidigare lovat att bevara både naturen och alla hotade arter i dessa, ett löfte som de verkar ha glömt bort.

Några av de skogar som är hotade är bland annat flera 100-åriga Tallskogar i Hornsö i östra Småland. Enligt Sven G Nilsson, som är professor i zooekologi vid Lunds universitet, är just dessa skogar helt unika.

— Sådana här skogar tillverkas inte lägre, därför är den ju skyddsvärd, säger Nilsson och fortsätter:

— Det är utan tvekan Nordens mest intressanta område när det gäller insekter. Bara när det gäller vedlevande skalbaggar så har vi funnit 700 arter här och över 100 rödlistade skalbaggar.

Likaså i Norrbotten är länsstyrelsen kritisk mot Sveaskogs bedömningar om vilka skogar som ska avverkas eller inte. Där finns det till exempel skogar som länsstyrelsen har bedömt som ytterst skyddsvärda, men som Sveaskog istället klassat som ”skog för avverkning”.

— Det är ju en besvikelse för vår del, för vi hade ju hoppats att de här områdena skulle bli skyddade i sin helhet, eftersom det var några av de finaste områdena av de här statliga skyddsvärda skogarna, säger Frédéric Forsmark från länsstyrelsen i Norrbotten.

Peter Bergman på Sveaskog uppger dock att de lyssnar på kritiken som kommer från flera myndigheter i landet och att de kan tänka sig att avstå från att avverka om det skulle komma fram ny fakta. Han känner sig dock positiv till att en avverkning blir av.

— Men på det stora hela är jag ganska övertygad om att vi ligger väldigt, väldigt högt redan och ligger bra till, säger Bergman.

Källa:
Skogar med hotade arter riskerar huggas ner


  • Publicerad:
    2017-12-20 21:45