SKOGSDÖD. Enligt statliga Sveaskog som gjort en inventering av ungskogsbeståndet i norr, så riskerar en fjärdedel av träden vara allvarligt skadade och döende.

Älgarna ska vara en bidragande orsak till att träden skadas. Foto: Pixabay.

Ungefär en fjärdedel av all undersökt ungskog i Norrbotten och Västerbotten är allvarligt skadad och håller på att dö. Detta enligt statliga Sveaskog som gjort en inventering av det norrländska ungskogsbeståndet, det vill säga skog som är mellan 10 och 30 år gammal.

Bolaget, som är Sveriges största skogsägare, har undersökt totalt 370 000 hektar genom en analys av satellitbilder. Man konstaterar att det finns allvarliga betesskador från älg och även svampangrepp från främst så kallad törskatesvamp.

”Viktigt att förstå är att skadorna inte enbart är avgränsade till Sveaskogs innehav utan är ett bekymmer för alla skogsägare i norr. Detta kommer att påverka skogens roll i klimatomställningen om vi inte kommer tillrätta med främst älgbetet och svampskadorna”, skriver Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog.

Undersökningen utfördes sedan Skogsstyrelsen förra året kom fram till att ungefär 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade vara skadad.

Källa:
Varning för omfattande skogsdöd i norr


  • Publicerad:
    2019-11-29 18:15