Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Risk för omfattande skogsdöd i norra Sverige

SKOGSDÖD. Enligt statliga Sveaskog som gjort en inventering av ungskogsbeståndet i norr, så riskerar en fjärdedel av träden vara allvarligt skadade och döende.