NATUR. Enligt Naturvårdsverkets senaste inventering har den svenska vargstammen minskat från 415 till 340 individer. Minskningen sker på grund av naturliga orsaker men även jakt gör att antalet vargar krymper.

varg

Den svenska vargstammen är på tillbakagång, enligt Naturvårdsverket.

Vid Naturvårdsverkets senaste varginventering räknade man till 340 individer, vilket är en minskning från de 415 individer som räknades vid föregående inventering. Vad som ligger bakom den krympande vargpopulationen är dels naturliga orsaker som varierande födsel- och dödsantal men också licensjakt, skyddsjakt och illegal jakt.

Maria Hörnell Willebrand är chef för enheten för viltanalys vid Naturvårdsverket och enligt henne är det familjegrupperna som av olika orsaker minskat, men att det fortsatt finns kvar många revir.

I ett pressmeddelande skriver Hörnell Willebrand:

”I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att familjegrupperna minskat som en följd av licensjakt. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerats sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen görs på föryngringar vilket är i stort sett detsamma som familjegrupper.”

Källa:
Svenska vargstammen minskar


  • Publicerad:
    2016-06-01 10:40