Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Afrikansk svinpest upptäckt i Danmark – skadligt om den sprider sig i Västeuropa

UTRIKES. Vildsvin i vårt grannland Danmark har hittats med virussjukdomen afrikansk svinpest. Landets regering har därför nu beslutat att utrota alla vildsvin så den inte sprider sig till landets tamgrisar. Smittan har en hög dödlighet och uppges komma att orsaka stora problem i Europa om den sprider sig i Västeuropa.  

Den hotade vitryggiga hackspetten ska räddas

MILJÖ. Naturskyddsföreningen hoppas kunna rädda den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Detta genom uppfödning och utplantering av ungar samt bevarande och återskapande av gammal lövskog. Åtgärderna planeras inom ramarna för ett nytt och unikt samarbete med bland annat Skansen.

Tall rensas bort till förmån för utrotningshotade växter och djur

MILJÖ. Ett projekt där man rensar bort tall från sandmarker för att gynna utrotningshotade växter och djur, börjar nu ge utdelning. Projektet kallas Sand Life och bedrivs på 23 platser i södra Sverige.

Den svenska vargstammen krymper

NATUR. Enligt Naturvårdsverkets senaste inventering har den svenska vargstammen minskat från 415 till 340 individer. Minskningen sker på grund av naturliga orsaker men även jakt gör att antalet vargar krymper.

Isbjörnen riskerar utrotas på grund av parningar med grizzlybjörn

MILJÖ. Isbjörnarna riskerar att försvinna på grund av att de träffar på grizzlybjörnar allt oftare och att de båda arterna då parar sig med varandra, vilket skapar hybrider.

Massinvandring – av amerikansk hummer

EUROPA. Det svenska miljödepartementet lade i fredags fram en begäran till EU om att lista amerikansk hummer som en invasiv art och därmed förbjuda import av levande djur. Miljödepartementet menar att ett större bestånd av amerikansk hummer i svenska vatten skulle kunna utrota den europeiska hummern.