MILJÖ. Isbjörnarna riskerar att försvinna på grund av att de träffar på grizzlybjörnar allt oftare och att de båda arterna då parar sig med varandra, vilket skapar hybrider.

De två olika arterna isbjörn och grizzlybjörn lever normalt i olika klimatzoner. Men nu rapporterar Washington Post att ökande temperatur på Arktis gör att de två björnarterna träffas allt oftare och parar sig med varandra. Hybriden mellan en isbjörn och en grizzlybjörn kallas ”grolar bear”.

Ett flertal hybrider i Alaska och Kanada har DNA-testats och Andrew Derocher, biologiprofessor vid universitet i Alberta, menar att isbjörnen blir den stora förloraren när de båda arterna blandas.

— Jag hatar att säga det, men utifrån ett genetiskt perspektiv så är det ganska sannolikt att grizzlybjörnarna kommer äta upp isbjörnarna, säger Derocher.

Det förefaller vanligast att grizzlybjörnar tar sig in på isbjörnarnas habitat och parar sig med dessa, vilket allvarligt skadar isbjörnarnas genetiska variation. Påstådda klimatförändringar och ett alltmer förgiftat habitat är ytterligare hot mot isbjörnen och bidrar till artens utdöende.

Källa:
Isbjörnar hotas av ökad parning med grizzlybjörnar


  • Publicerad:
    2016-05-28 16:53