Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Överskott av honung skapar problem för biodlare

Bra skördar 2021 och 2022 Biodlare kan tvingas lägga ned.

Isbjörnen riskerar utrotas på grund av parningar med grizzlybjörn

MILJÖ. Isbjörnarna riskerar att försvinna på grund av att de träffar på grizzlybjörnar allt oftare och att de båda arterna då parar sig med varandra, vilket skapar hybrider.

Läkemedel påverkar livet i havet

MILJÖ. Ämnen som är vanligt förekommande i smärtstillande läkemedel har en direkt inverkan på livet i havet och påverkar till och med hur olika arter samverkar.