MILJÖ. Ämnen som är vanligt förekommande i smärtstillande läkemedel har en direkt inverkan på livet i havet och påverkar till och med hur olika arter samverkar.

Hanna Oskarsson vid Stockholms universitet förklarar i en ny avhandling hur vanligt förekommande läkemedel som spolas ut i havet påverkar blåmusslor, kräftdjur och alger från Östersjön. De läkemedel som har testats är diklofenak, ibuprofen och betablockeraren propranolol.

— Läkemedlen togs upp av både växter och djur och påverkade deras fysiologi, exempelvis hur snabbt de andades och hur mycket de åt, säger Oskarsson.

Hon kunde även se hur interaktioner mellan arterna påverkades, vilket påvisar att läkemedlens effekt påverkar mer än den enskilda artens fysiologi. Trots att halterna av rester från läkemedel ökar i naturen så är kunskapen om vilka följder det kan få väldigt begränsad i dagsläget.

Källa:
Läkemedlens effekter på livet i havet


  • Publicerad:
    2015-08-11 20:20