VÄRLDEN. När svininfluensan H1N1 härjade under 2009 började man massvaccinera människor runt om i världen med det osäkra vaccinet Pandemrix. I Sverige vaccinerades 6 av 10 svenskar. En bieffekt av vaccinet blev narkolepsi. Forskare i USA och Finland har nu hittat sambandet mellan vaccinet och sjukdomen.

vaccinesyrringe

Efter att ha jämfört vaccinet Pandemrix med ett annat vaccin, Focetria, som enligt utsaga inte gav några biverkningar alls hittade forskarna en skillnad. Pandemrix innehåller mer av de virusprotein som liknar de mottagare för hormonet hypokretin som finns i hjärnan. Hormonet hypokretin har som största uppgift att reglerar just vår sömn och vakenhet.

Det som hände hos personer genetiskt mer känsliga för narkolepsi var att de utvecklade dubbelverkande antikroppar. De dubbelverkande antikropparna fungerar genom att de biter sig fast på ett av virusets proteiner, vilket var helt enligt planen. Men samtidigt så kunde antikropparna angripa mottagare för hypokretin och därmed orsaka narkolepsi. Att virusproteinet liknar mottagarna i hjärnan sägs vara ren slump, men konsekvenserna är förödande.

Den nya studien kommer med största sannolikhet att dras in i den större debatten angående massvaccinationer. De nya resultaten som presenteras borde leda till säkrare vaccin i framtiden men det är en klen tröst för de som redan drabbats.

Ingen kan garantera att läkemedel är riskfria. I takt med att registerstudier och andra uppföljnings­metoder blir bättre hittas nya sällsynta biverkningar.

Källa:
Tragisk slump kan ha gjort unga sjuka av influensavaccinet


  • Publicerad:
    2015-07-07 11:05