Dr. Ann-Charlotte Stewart höll igår ett föredrag i Borlänge angående vaccinationsfaran. Nordfront var där.

Om Dr. Ann-Charlotte Stewart
Dr. Ann-Charlotte Stewart är f.d. cancerforskare som var indragen i de initiala utvecklingsstadierna av det som idag blivit vaccinet Gardasil. Ann-Charlotte Stewart har en doktorsgrad i medicinsk genetik från Uppsala universitet där hon disputerade 1993. Därefter började hon sina postdoktorala studier vid The Cancer Center, University of New Mexico i Albuquerque, NM, USA där hon fortsatte med studier av papillomvirus, deras genetik och potentiella roll i cervixcancer. Efter 18 månader på The Cancer Center avslutade hon, 1995, sin karriär som cancerforskare och har sedan dess ägnat sin tid åt många alternativa terapier för optimal hälsa och välmående. Sedan 2008 driver hon en egen verksamhet i Örebro som coach och föreläsare med välmående, helhet och harmoni i centrum.

Vaccinets historia
Föredraget behandlade bland annat vaccinets historia. Där nämndes Edward Jenner (1749-1823) som anses vara uppfinnare av vaccinet. Han experimenterade med att ympa var från kokoppor på bland annat en åttaårig pojke för att se om han därmed blev immun mot smittkoppor. James Phipps, den åttaårige gosse som Jenner vaccinerade 1896 dog vid 20 års ålder. Han hade återvaccinerats tjugo gånger. Jenners egen son, som också hade vaccinerats flera gånger dog vid tjugoett års ålder. Båda hade drabbats av tuberkulos, något som flera forskare har knutit till smittkoppsvaccinet.

Vaccinets sammansättning
Ett vaccin har oftast tre typiska komponenter.
1. Delar av virus som kroppens immunförsvar ska ”programmeras” att reagera emot.
2. Adjuvans, ett slags hjälpämne som verkligen ska få immunförsvaret att reagera här används t.ex. aluminium eller jordnötsolja. Det förstnämnda är giftigt för kroppen, framför allt om man för in det i blodomloppet. Jordnötsolja injicerat kan orsaka livslång jordnötsallergi.
3. Konserveringsmedel, exempel på sådana är tiomersal (kvicksilver), formaldehyd, diploida celler (celler från aborterade foster), fosfor, antibiotika.
Det förstnämnda tiomersal (etylkvicksilver) är att räkna som neurotoxiskt då det kan passera blod-hjärn-barriären och distribueras därmed till nervsystemet där ämnet sönderfaller bl.a. till oorganiskt kvicksilver. Svininfluensavaccinet som Sverige köpte in 2009 innehöll just tiomersal.

Skador
Biverkningar av vacciner är idag omfattande. Allergier, astma, MS, autism för att nämna några. I USA har just autism på tjugo år ökat från en på tiotusen till en på åttioåtta personer. Mycket pekar på att vacciner kan vara en bidragande orsak. I Sverige pågår en ständig debatt om alla så kallade bokstavssjukdomar som drabbat våra barn. Symptom på dessa är inlärningssvårigheter, hyperaktivitet och aggressivitet, även här tror man att vaccinationer kan vara oraken. I Sverige vaccinerades 5,3 miljoner människor 2009-2010 mot svininfluensan. De skador som går i kölvattnet av det cyniska experimentet på vårt folk har vi ännu inte kunnat kartlägga vidden av.  Högste medicinskt ansvarige på SKL (Sveriges kommuner och landsting), Göran Stiernstedt, jämför svininfluensavaccineringen med neurosedynskandalen på 60-talet. Faktum är att ungefär lika många har fått skador.

(Des)information
Ska man vaccinera eller inte? Vad händer om man inte gör det? Vad händer om man gör det? Vad finns det för risker med vacciner egentligen? Det kan vara svårt att ta sig fram i djungeln av all (des)information. Detta var öppna frågeställningar som Dr. Ann-Charlotte försökte ge svar på. Svenska myndigheter är i princip helt okritiskt positiva till vacciner. Vad gäller Gardasil så har läkemedelsverket sagt att det inte finns några allvarliga biverkningar av vaccinet. Då det faktiskt finns rapporterade dödsfall till följd av HPV-vaccin (Gardasil är en typ av sådant) kan man undra vad de räknar som en allvarlig biverkning. Just frågorna kring HPV-vaccin är det som Dr. Ann-Charlotte behärskar bäst eftersom hon har forskat kring den typen av virus i åtskilliga år. Hon hävdade med bestämdhet att det inte finns något som helst vetenskapligt bevis för att vacciner som Gardasil verkligen förhindrar uppkomsten av livmoderhalscancer. Hon såg med fasa hur man pumpar ut reklam för att unga kvinnor i (Sverige 9-17 år) luras till att injicera något som kan ge dem livslånga skador eller i värsta fall död. Uppgivet konstaterade hon följande: ”– Gardasil gör våra unga kvinnor till försökskaniner”  Föredragshållaren uppmanade publiken att vara kritiska och söka information själva. Inte bara köpa vad BVC, m.m. säger utan istället lita på sin egen magkänsla. Hon tyckte även att alla föräldrar bör läsa: ”vaccination – en förälders dilemma”. Går att ladda ned gratis här: del1, del2. En viktig sak att komma ihåg är att det i Sverige är frivilligt om man vill vaccinera sitt barn eller ej.

Slutligen
Föredraget innehöll intressant fakta presenterat på ett trevligt och sympatiskt sätt. Det faktum att Dr. Ann-Charlotte Stewart är mycket utbildad på området ger det hela förstås vetenskaplig tyngd. Personligen har jag, ända sedan 90-talet, varit mycket kritisk till vaccinationsindustrin. Samma elit som kontrollerar mediavärlden och finansvärlden kontrollerar även de stora läkemedelsföretagen. De företagen lever på att vi är sjuka och svaga.  Hur kan man då okritiskt tillåta att en mixtur tillverkad av dem injiceras i t.ex. ett nyfött barn? Det gläder mig mycket att de som kritiserar industrin har blivit fler och mer professionella sedan dess. Jag tror att det verkligen tog fart efter den katastrofala svininfluensavaccineringen. Jag vill även tipsa alla våra läsare om att passa på att besöka ett av Dr. Ann-Charlottes föredrag, nästa skall hållas i Norrtälje, måndagen den 15 oktober. Har ni möjlighet tycker jag ni ska ta chansen.

Läs mer vaccinationskritik:

vaccin.me

vaccinationsfaran.se


  • Publicerad:
    2012-09-28 23:09