Innan beslutet om gratis vaccinering av flickor i femte och sjätte klass ville Socialstyrelsen göra en utredning om HPV-vaccinering verkligen var så viktigt att det skulle införas i det allmänna vaccinationsprogrammet. En expertgrupp på sex personer sammankallades för en djupare utredning.

samplegardasil1

Expertgruppen ansåg att vaccinet borde införas i det allmänna vaccinationsprogrammet och Socialstyrelsen följde rådet vilket innebar en kostnad på 262 miljoner kronor för de svenska skattebetalarna. En summa högre än den sammanlagda kostnaden för hela det tidigare vaccinationsprogrammet.

Nu har det avslöjats att flera av de sex personerna i expertgruppen har kopplingar till vaccineringsindustrin. Fem stycken har själva lämnat in jävsdeklarationer och tre av dessa har starka band till olika vaccinföretag, bland annat till företaget bakom Gardasil, vaccinet mot HPV. Detta trots att det i slutrapporten i utredningen från 2008 är skrivet att uppdraget är utfört av ”utomstående experter”.

Vaccinindustrin är en extremt lukrativ bransch där ett vaccineringsavtal med staten innebär säkrad inkomst på miljonbelopp för flera år in i framtiden.

Den nuvarande högste chefen för Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm säger:

”Låter bedrövligt. Jag ska genast ta upp detta med de berörda ansvariga.”


  • Publicerad:
    2013-01-03 00:45