INRIKES. SvD skriver att Region Stockholm nu har beslutat planera för massvaccinering mot covid-19 redan innan ett vaccin är framtaget.

SvD skriver om att Region Stockholm planerar för massvaccinering av människor, innan något vaccin hunnit tas fram.

— Jag tycker att vi ska gå före och förbereda oss, kommenterar vårdutvecklingsregionrådet i Region Stockholm Ella Bohlin (KD) nyheten om planeringen.

Uppgiften för planeringen tillfaller Regions Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

— Det är rätt prioritering och vi ger en god framförhållning. Förberedelse är A och O i den här pandemin, fortsätter Bohlin.

En utredning ska under sommaren komma fram till hur massvaccineringen ska gå till och vem som ska ha huvudansvaret för den. Utvecklingsrådet uttrycker förhoppning om att det här tillkännagivandet inte ska utlösa en regionernas kamp om vem som först får tillgång till det vaccin alla förväntar sig ska komma:

— Jag hoppas inte det eftersom jag tror på jämlik vård över hela landet. Utan att föregripa utredningen tror jag därför att någon form av nationell organisering förmodligen kommer att behövas.

Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg, där man tidigare har genomfört massvaccineringar, menar dock att den rätta tidpunkten för planering av den här sortens storskalig vaccinering ännu inte infunnit sig.

— Om vaccinet kommer när de flesta redan är immuna så kanske bara äldre ska vaccineras. Det vet vi ju inte ännu och därför är det svårt att planera redan nu, säger han.

Även om en majoritet sakkunniga, politiker och tjänstemän i Sverige har förespråkat att massvaccineringar ska ske på frivillig basis, har även ganska många röster som förespråkar tvång hörts.


  • Publicerad:
    2020-05-12 22:15