UTRIKES. Från och med nästa år kommer det i Frankrike att bli obligatoriskt med elva olika vaccinationer av barn, meddelar den franska regeringen.

Nyligen införde Tyskland och Italien nya regler som innebär att föräldrar som inte låter sina barn vaccineras mot vissa sjukdomar riskerar dryga böter.

Nu följer Frankrike efter i samma spår och gör elva olika vaccinationer för barn obligatoriskt från och med nästa år.

— Det här kommer lugna det franska folket. Det sker onödiga dödsfall i dag. Det är oacceptabelt att ungdomar dör av hjärnhinneinflammation eller mässling i vårt land, sa den franske hälsoministern Agnès Buzyn i en radiointervju, rapporterar Sveriges radio (SR).

Buzyn menar vidare att de nya reglerna införs för att ”avvärja ett hot mot folkhälsan” och beslutet har föranletts av att allt färre franska föräldrar låter sina barn vaccineras. Enligt en undersökning som gjorts i landet uppger endast strax över hälften av alla tillfrågade att vaccinationer innebär fler fördelar än risker.

Redan idag är det obligatoriskt att vaccinera barn mot difteri, stelkramp och polio i Frankrike. Ytterligare åtta vaccinationer rekommenderas, men dessa kommer nu alltså även att bli obligatoriska.

Medan andra europeiska länder bestraffar föräldrar som underlåter att vaccinera sina barn mot vissa sjukdomar kommer Frankrike istället att införa en undantagsklausul för föräldrar som ”mycket starkt motsäger sig vaccinering”.

I Sveriges erbjuds föräldrar vaccination mot nio olika sjukdomar för sina barn, med ytterligare en vaccination för flickor. Ingen av dessa är dock obligatorisk, även om vissa politiker stundtals har försökt att få till tvångsvaccination av barn även här.

Källa:
Frankrike inför fler obligatoriska vaccinationer för barn


  • Publicerad:
    2017-07-07 10:00