CENSUR. Ytterligare en lag som begränsar danskarnas frihet har införts i Danmark. Nu kan myndigheter stänga webbplatser som ger annan information om coronaviruset än vad regeringen tillåter.

Skärmbildskollage hämtat från PerBraendgaard.dk

Danska Folketinget antog 2 april 2020 en ny lag som gör det tillåtet att stänga webbplatser och att ge böter eller fängelse till personer som publicerar information om Covid-19 som inte följer myndigheternas riktlinjer, rapporterar Newsvoice.

Den danske hälsoprofilen Per Brændgaard har studerat den nya lagen. Vissa paragrafer är enligt honom ”anmärkningsvärda”.

— Eftersom man nu kan riskera fängelse i upp till åtta månader för att man gör ett kritiskt uttalande om Covid-19 (och om myndigheterna i allmänhet i samband med corona), så väljer jag att mig dra tillbaka från den offentliga debatten från och med nu, skriver Brændgaard.

Brændgaard går så långt i sitt ordval att han kallar den nya lagen för ”en våldtäkt på yttrandefriheten”.

Om man straffas för att på internet ha spridit information som myndigheterna påstår är falsk, kan man vid försumligt eller ringa brott få böter eller fängelse i högst fyra månader.

Om brottet anses allvarligt kan det bli böter och fängelse i upp till åtta månader.

De myndigheter som i Danmark inte får ifrågasättas är Sundhedsstyrelsen, Seruminstitutet, Polisen, Hälsoministeriet och Statsministern.

För tre veckor sedan infördes i Danmark nya snabblagar för att begränsa coronavirusets spridning. Dessa lagar gör det möjligt för den danska staten att tvångsvaccinera hela eller delar av Danmarks befolkning.

Något vaccin mot Covid-19 finns ännu inte på läkemedelsmarknaden, vilket gör att delar av lagarna inte stiftats med tanke på den akuta situationen, utan på framtiden.


  • Publicerad:
    2020-04-04 08:30