Efter en flera års landsomfattande kampanj har det omtalade vaccinet Gardasil, som ska skydda mot livmoderhalscancer, blivit en del av ett statligt vaccinationsprogram, vilket kommer att erbjudas för flickor som är 11-12 år. Rapporter om skador har redan kommit in.

I Kalmar län har över 5000 flickor redan massvaccinerats och nu börjar skaderapporterna ramla in. I Kalmar har åtta flickor insjuknat i olika allvarliga sjukdomsfall, allt i från hjärnhinneinflammation och muskelkramper till sensibilitetsrubbningar och bröstsmärtor. Fem av dessa har vårdats på sjukhus och tre har fått långvariga besvär som inte gått över. I hela riket har det kommit in runt 240 rapporter om biverkningar. Läkemedelsverket slår ifrån sig och kallar det enskilda fall.

Enligt Gardasils officiella svenska sida har över 30 miljoner vaccinerats av Gardasil i världen. Detta trots att de inte vet om vilka verkningar vaccinet har på längre sikt, vilket även bekräftas på hemsidan:

”Hur länge varar skyddet? Den slutsats man kan dra av den information som finns tillgänglig idag är att det inte är nödvändigt att förstärka skyddet med en påfyllnadsdos (boosterdos) och att skyddet håller i sig minst 7 år, troligen längre. För att svara på frågan om skyddets varaktighet pågår långtidsuppföljning av Gardasil.”

Kritiker till Gardasil menar att det är ett vaccin som tagits fram enbart för att tjäna pengar, en vaccinering kostar nästan 3000 kronor och 30 miljoner vaccineringar har redan skett. I samband med att Gardasil i USA skrevs in i statens lista över rekommenderade vacciner fanns anklagelser om mutor, eftersom den som låg bakom detta, Texas guvernör Rick Perry, hade en stabschef som var drivande i Gardasil-företaget Merck & Co:s massiva lobbykampanj. Det finns även forskare som betvivlar vaccinets verkan mot livmoderhalscancer och ifrågasätter hur företaget bakom vaccinet ens kan påstå att det skyddar mot sjukdomen.

Relaterat:

Din dotter – Socialstyrelsens försökskanin?


  • Publicerad:
    2012-07-16 23:38