Nu står det klart att unga flickor i 10-12 års åldern, ska vaccineras mot livmoderhalscancer. Men hur effektivt är vaccinet och är det verkligen säkert?

Redan 2010 beslutade Socialstyrelsen att skolhälsovården är skyldig att erbjuda alla flickor i årskurs 5 och 6 vaccination mot det så kallade HPV-viruset, som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Vaccinationskampanjen har skjutits upp ett flertal gånger men nu ska alltså det omdiskuterade vaccinet börja användas på allvar runt om i landet. Vaccinet heter Gardasil och ska ges i tre doser under ett års tid för att vara effektivt.

Fakta: Gardasil

Gardasil är ett livmoderhalsvaccin som skapades av det judiska läkemedelsföretaget Merck & Co och togs fram av Dr. Eliav Barr från Israel.

Gardasil har inte varit fri från kontroverser i USA. När Merck & Co genomdrev en lobbykampanj för att få statligt godkännande för massvaccinering i skolor, stötte man på motstånd från både läkare och föräldragrupper. Texas guvernör, republikanen Rick Perry, såg till att Gardasil blev inskriven i statens lista över rekommenderade vacciner. Perry kritiserades av många och blev även anklagad för mutor, särskilt sedan det framkommit att hans tidigare stabschef var drivande i Merck & Co:s lobbykampanj.

Det amerikanska Center for Disease Control and Prevention (Smittskyddsinstitutet) uppger att Gardasil till och med i september förra året fått in 71 anmälningar om dödsfall relaterat till Gardasil.

Frågan man bör ställa sig är hur effektivt detta vaccin egentligen är? Ingen forskning finns nämligen tillgänglig på hur man på sikt kan komma att reagera på vaccinet. Många är skeptiska, inte minst efter katastrofen i samband med svininfluensa-vaccinet. Vi såg samma mönster då. Svininfluensa-vaccinet var bombsäkert och helt ofarligt, utlovade Socialstyrelsen med handen på hjärtat, och man uppmanade då befolkningen till massvaccinering. Resultatet av det ser vi idag. Många barn och ungdomar har fått narkolepsi, direkt orsakat av det ”säkra” vaccinet.

Orsakat dödsfall
Gardasil har funnits i knappt tio år och ingen vet vad för sorts biverkningar vaccinet kan komma att ge på längre sikt. I både USA och Storbritannien har det rapporterats om barn som blivit sjuka i samband med vaccinationen. Det finns även fall där flickor avlidit kort efter att de vaccinerats. Trots det försäkrar Socialstyrelsen de svenska föräldrarna att vaccinet är säkert och helt ofarligt. Faktum är att utan forskning kan inte garanti ges. Därför bör vaccinet Gardasil ses som det experiment det verkligen är. Och den här gången är det unga flickor på mellanstadiet som är Socialstyrelsens försökskaniner.

Ingen garanti mot cancer
Att vaccinet skulle ge ett effektivt skydd mot cancer håller inte heller för granskning. Sanningen är att Gardasil endast skyddar mot några av de virus som i sin tur kan orsaka livmoderhalscancer.
Till saken hör att det finns ytterligare 16-17 virus som vaccinet överhuvudtaget inte rår på. Risken för att utveckla cancer trots genomfört vaccinationsprogram är alltså fullt möjlig. Gardasils tillverkare tjänar mångmiljonbelopp på föräldrars kärlek och välvilja gentemot sina döttrar och erbjuder endast ett falskt skydd mot cancer.

Läs även: Reports of Health Concerns Following HPV Vaccination


  • Publicerad:
    2012-02-23 00:00